Logo!
Fotos
Plattsprak

Frisisk


Fra Wikipedia:

Frisisk (vestfrisisk Frysk, nordfrisisk Friisk og frasch, saterfrisisk Fräisk) er det sprog, der tales af friserne. Sproget hører til de vestgermanske sprog, som er en undergruppe af de germanske sprog. Frisisk er tæt beslægtet med engelsk, men også nederlandsk. I sprogvidenskaben har der været tale om en anglo-frisisk sprogfamilie. I dag kender man til mange forskellige tekster fra helt tilbage til det 10. århundrede, som man betegner som frisiske.

Frisisk er ét af de to officielle forvaltningssprog i Nederland. I Frisland (frisisk: Fryslân) bor der godt 640.000 mennesker (2005), hvoraf 95% forstår sproget. Godt 350.000 (en smule mere end halvdelen af befolkningen) har frisisk som modersmål.

Både Tyskland og Nederland har anerkendt frisisk som et minoritetssprog. Derfor er sproget beskyttet af den europæiske pagt for minoritetssprog. Frisisk som studieretning findes ved universiteter i Amsterdam, i Groningen, ved Kiels Christian-Albrechts-Universität og ved Flensborg Universitet. Frisisk bliver derudover udbudt som bifag ved mange universiteter i Europa.

Wikipedia: Frisisk (Dansk)
Wikipedia: Friesische Sprache (Deutsch)
Wikipedia: Fryske talen (Frysk)<     TOP    
Footer
Copyright © 2010 Plattsprak     Powered by CMSimple